Garanti

Vår önskan är att Ni skall vara helt nöjd med det vi levererat, både nu och framöver.

Vi gör vårt yttersta för att försäkra oss om att varje Engelbertprodukt håller högsta kvalitet.

Om det olyckliga skulle inträffa att Ni inte är nöjd, lovar vi att göra vårt bästa för att rätta till det.

Vi lämnar därför en garanti mot tillverknings- och materialfel på tre år.

Garantin gäller under förutsättning att smycket vårdats och använts enligt våra anvisningar (se skötselanvisningar) samt att certifikatet är ifyllt och undertecknat av oss eller behörig återförsäljare.

För garantin och köpet i övrigt gäller svensk lag och eventuell tvist skall avgöras av behörig svensk domstol.

0